Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave